Tervetuloa!

REACT - Reinforcing Entrepreneurship in Adults through Communication Technologies – on aikuiskoulutukseen liittyvä ERASMUS+ KA2 –projekti, jota hallinnoi viisi partneria neljästä Euroopan unionin maasta – Ranskasta, Alankomaista, Italiasta ja Suomesta. REACT -projektin innovatiivinen lähestymistapa sisältää  heikommassa asemassa olevien aikuisten valmiuksien kehittämistä sekä tehokasta tosielämän yrittäjyysopetusta aikuisille käyttäen yhteiskuntaa luokkahuoneena.

Yrittäjyysopintojen ekosysteemit ovat yksi ensimmäisistä järjestelmällisistä yrityksistä: siirtää kouluttautuminen luokkahuoneesta todelliseen elämään ja yhteiskuntaan; olla vuorovaikutuksessa yritysten, työmarkkinoiden ja laajemman yhteisön kanssa; tehostaa koulutusta ja tällaisia dynaamisia ja innovatiivisia palveluita; sisällyttää IT-taitojen huippuosaamista yrittäjyysopintoihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:
-       Aikuisten tietoisuuden lisääminen elinikäisen oppimisen poluista
-       Aikuisten ymmärryksen lisääminen yrittäjyystaidoista
-       Otantatutkimuksen tekeminen olemassa olevista vertaisoppimiseen ja vertaistutorointimenetelmiin liittyvistä parhaista projekteista ja työkaluista
-       Innovatiivisten, aikuisten yrittäjyystaitoja kehittämistä tukevien työkalujen ja käytännön menetelmien määritteleminen ja testaaminen
-       Innovatiivisen, yrittäjyysosaamisen sertifiointityökalun edistäminen

Projektin tavoitteena on kouluttaa suoraan aikuisia ja vahvistaa aikuiskoulutusta ja sen keskeisiä sidosryhmiä; kouluttajia ja mentoreita.

Projektin kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka asuvat köyhillä alueilla ja joissa on maantieteellisiä esteitä (vuoristo, syrjäiset maaseutualueet, pienet kylät kaukana kaupunkikeskuksista ja kulttuuritarjonnasta); syrjäytyneet työttömät; maahanmuuttajataustaiset aikuiset, jotka tarvitsevat tukea uuteen yhteiskuntaan integroitumisessa; köyhät aikuiset, joilla on alhainen perusosaaminen varhaisen koulunkäynnin keskeyttämisen takia sekä naiset, sillä heillä on suurempi köyhyysriski kuin miehillä.

Projektipartnerit

Lue lisää projektin partneriorganisaatioista